Home Boeken De energietransitie uitgelegd

De energietransitie uitgelegd

Categorie:

Beschrijving

Sanne de Boer, De Groene Waterlelie, 213 pag.****

Sanne de Boer, werkzaam bij netbeheerder Stedin, heeft een zeer toegankelijk en overzichtelijk boek geschreven dat bedoeld is om de lezer basiskennis te geven van de energietransitie. De doelgroep is breed: iedereen die interesse heeft in de energietransitie en daar meer van wil weten.

Het boek is niet bedoeld om mensen ervan te overtuigen dat die transitie nodig is en ook niet als handleiding voor het realiseren van het energiesysteem van de toekomst. Wel hoopt de schrijfster dat het boek aanzet tot nadenken en misschien zelfs tot actie. Binnen de door haarzelf gestelde kaders slaagt de auteur heel goed in haar opzet. Het boek bestrijkt een breed scala aan onderwerpen, variërend van energiebronnen, -stromen en  -technieken tot de voor- en nadelen van de diverse opties voor verduurzaming van het energiesysteem. Daarbij is er steeds veel aandacht voor de complexiteit en samenhang van de diverse elementen, waaruit voortvloeit dat gestreefd moet worden naar optimalisatie van het gehele systeem. De Boer vindt daarbij een coördinerende rol van de landelijke overheid onmisbaar.

Voor de rest bevat het boek weinig stellingnames. Bij iedere technologische optie worden de mogelijkheden en beperkingen evenwichtig en genuanceerd besproken. Er is, zoals we gezien de achtergrond van de auteur mogen verwachten, veel aandacht voor de rol van de netwerken, de mogelijkheden voor transport en opslag van verschillende energiedragers, en het belang van ‘intelligente’ netten en vraagsturing.

Regelmatig drukt het boek je weer eens met de neus op de feiten: we hebben in Nederland nog amper een begin gemaakt met de energietransitie. Sinds 1990 is onze uitstoot van CO2 met slechts 2% afgenomen. In China is het aandeel van fossiele bronnen in de elektriciteitsmix kleiner dan in Nederland en ons land bungelde in 2018 helemaal onderaan op de lijst van EU-landen wat betreft het percentage hernieuwbare energie in het energieverbruik.

Toch is de toonzetting niet somber of cynisch. Dat we voor een grote en complexe opgave staan is duidelijk, maar De Boer toont met kennis van zaken aan dat er genoeg mogelijkheden zijn om de energietransitie te laten slagen. Draagvlak is daarbij een belangrijke voorwaarde. Dat kan volgens de auteur vergroot worden door het accent te leggen op de positieve kanten van de transitie, zonder de nadelen voor bepaalde groepen te verdoezelen. Dit boek kan daar zelf een waardevolle bijdrage aan leveren.

Frans Oosterhuis

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “De energietransitie uitgelegd” te beoordelen