Uitgeverij mauritsgroen•mgmc

Het uitgeven van boeken is een van de activiteiten van mauritsgroen•mgmc, een consultancy bureau met meer dan dertig jaar ervaring. Wanneer u duurzaamheidsambities heeft, vindt u in ons de partner om die stap voor stap werkelijkheid te maken en uw resultaten uit te dragen. Op het gebied van duurzaamheid, en in het bijzonder milieu, klimaat en energie, beschikken we over een uitgebreid en uniek netwerk waarbinnen we als ‘ideëel makelaar’ partijen bij elkaar kunnen brengen.

Bij onze uitgeverij vindt u boeken die informeren, en inspirerend voor een mooie, rechtvaardige, houdbare wereld

Het MilieuCompleet kortingsaanbod

Abonnees krijgen 20% korting op de alle boeken in de uitgeverij van mauritsgroen•mgmc.

Onze boeken

 

Duurzaamheid in de Boardroom
Wouter Scheepens, Wim Verhoog (eindredactie)

Met zijn bedrijf Steward Redqueen helpt Scheepens in het dagelijks leven bestuurders en commissarissen om duurzaamheid in hun organisatie te verankeren. De aandacht daarvoor in de boardrooms is niet dik gezaaid of oppervlakkig, zo is zijn ervaring. In dit boek, waarvoor hij aanvullend meer dan twintig gesprekken had met onder meer CEO’s en leden van raden van bestuur en raden van commissarissen, kijkt Scheepens naar de huidige praktijk, om vervolgens ondernemingen uit te dagen: bedenk als onderneming op welke maatschappelijke uitdaging je – als onderdeel van de samenleving – een antwoord bent. Kun je duurzaamheid in de kern van je business plaatsen, zodat het niet langer wordt gezien als een ‘ratings game’ of een elitaire hobby?

€ 19,95 | 135 pag | paperback | 2017 | isbn 978 90 78171270
€ 15,95 | 135 pag | ebook | 2017 | isbn 978 90 78171287

 

MVO doe je ZO
Carola Wijdoogen

Carola Wijdoogen, in het dagelijks leven directeur Duurzaam Ondernemen bij NS, bundelt in dit boek kennis en ervaring – van haarzelf en van diverse collega’s bij andere organisaties – tot een bron van informatie die houvast en inspiratie biedt voor huidige en toekomstige managers die maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) in organisaties willen aanjagen en verankeren. Want wat is de toegevoegde waarde van zo’n mvo-manager voor een bedrijf? En wat doet zo’n manager eigenlijk? Wijdoogen geeft in dit boek antwoord aan de hand van de diverse rollen die deze manager heeft bij het borgen van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de organisatie en maakt duidelijk hoe en met welke competenties je er concreet en effectief invulling aan geeft.

€ 24,95 | 160 pag | paperback | 2016 | isbn 978 90 78171256
€ 19,95 | 160 pag | ebook (fixed pdf) | 2016 | isbn 978 90 78171263

 

De Overwinning | Het einde van het fossiele tijdperk
Jeremy Leggett

In De Overwinning laat Leggett zien hoe de grote omwenteling van fossiel naar hernieuwbaar zich aandient. Tal van gezaghebbende stemmen uit het establishment – bankiers, verzekeraars, militairen – uiten nu publiekelijk hun grote zorgen. Niet alleen is duidelijk dat een mondiale catastrofe dreigt maar ook de enorme economische risico’s van business as usual worden inmiddels onderkend. Leggett doet in dit boek een fascinerend verslag van de razendsnelle ontwikkelingen, in een periode die begint in het voorjaar van 2013 en eindigt met de slotbijeenkomst van de Parijse klimaattop (eind 2015). Als lezer krijg je via zijn dagboek een ongekend inkijkje achter de schermen van de grote conferenties, ben je bijna getuige van de heftige politieke beraadslagingen, de verhitte gesprekken in boardrooms. Met zijn bagage – ooit adviseur van de fossiele industrie en campaigner in de milieubeweging en nu duurzaam solar-ondernemer en voorzitter van Carbon Tracker – bevindt Leggett zich als geen ander op bekend terrein. De ideale reisleider op een ontdekkingstocht door een verrassend veranderende wereld.

€ 24,95 | 504 pag | paperback | 2016 | isbn 978 90 78171 24 9

 

Helden uit noodzaak
– Hoe onze generatie dankzij de ecologische en economische crisis de wereld gaat redden
Paul Gilding

Dat de mensheid zichzelf zo in gevaar heeft gebracht heeft een positieve kant: er ontstaat een uniek momentum om de weg in te slaan naar een wereld waarin we met geweldige nieuwe technologieën, zonder milieuvernietiging, verspilling, extreme armoede en ongelijkheid, welvaart en welzijn combineren. Zeker, bij de ecologische systeemveranderingen die nu in gang zijn gezet, dreigt een totale, wereldwijde economische en sociale ineenstorting, maar Gilding is ervan overtuigd dat de mensheid (‘slow, but not stupid’) nog tijdig het tij zal weten te keren. Hij put daarbij hoop uit onze reactie op eerdere grote crises en dreigingen in de geschiedenis van de mensheid. De aankomende storm maakt van ons ‘Helden uit Noodzaak’.

€ 25,00 | 296 pag | paperback | 2012| ISBN/EAN : 978-90-78171-13-5

 

De Twijfelbrigade
– Waarom de klimaatwetenschap wordt afgewezen en de wereldthermostaat 4 graden hoger gaat
Jan Paul van Soest

De klimaatsceptici weten de klimaatwetenschap in het verdomhoekje te zetten, in plaats van deze te accepteren als de beste beschrijving en begrip van de realiteit. Van Soest opent zijn boek met een overzicht van wat de wetenschap aan overtuigends te melden heeft over klimaatverandering en de rol van de mens daarin. Om vervolgens verslag te doen van zijn onderzoek naar de argumenten en werkwijzen van de klimaatontkenners. Duidelijk wordt waarom en hoe goed gefinancierd de sceptische machinerie actief is. Van Soest kijkt ook naar mogelijkheden om uit de huidige rampzalige patstelling te komen. Onder meer met een beschouwing van de rollen die wetenschappers kunnen spelen op het grensvlak tussen hun vakgebied en de maatschappelijke arena.

€ 25,00 | 356 pag | paperback | 2014 | isbn 978 90 78171 22 5

 

Het kan wel!
– Bestuurlijk onderhandelen voor een duurzaam resultaat
Frans Evers, Lawrence Susskind

Het kan wel! beschrijft de rijke praktijkervaringen van Frans Evers met onderhandelingen over Nederlandse ruimtelijke ontwikkelingsprojecten met gebruikmaking van de Mutual Gains Approach (MGA), mede-ontwikkeld door prof. Lawrence Susskind, directeur van het Harvard/MIT/Tuft’s “Program on Negotiation” De MGA (ook wel ‘win-win benadering’ genoemd) geeft ruimte voor creatieve beleids- en besluitvorming die rekening houdt met alle maatschappelijke belangen. Belanghebbenden krijgen vanaf het prille begin de mogelijkheid hun belangen, ideeën en bezwaren naar voren te brengen. Dit proces is zo ingericht dat oplossingen worden ontwikkeld waar iedere partij voordeel bij heeft. De ontwikkelingen kunnen snel en met groot draagvlak uitgevoerd worden en hebben geen last van buitenstaanders die hun hindermacht gebruiken om te vertragen.

Het boek is gebaseerd op Susskind’s Breaking Robert’s Rules. De besluitvorming rond ingrijpende gebiedsontwikkeling komt over het voetlicht aan de hand van twaalf voorbeeldprojecten, variërend van de Tweede Maasvlakte en de inrichting van het gebied tussen Almere en Schiphol/Amsterdam, tot ruimtelijke ontwikkelingen in de Bollenstreek en de combinatie van natuur en industrie in Woensdrecht.

 

Volle planeet, lege borden
Lester R. Brown

De wereldvoedselsituatie holt achteruit. Voorraden zijn tot een gevaarlijk laag niveau geslonken en prijzen snel gestegen. Kijk je naar de voedselvraag, dan zitten we door de groei van de wereldbevolking vanavond met 219.000 mensen meer aan tafel dan gisteren. En er zijn miljarden mensen meer die zich vleesconsumptie kunnen veroorloven, producten waarvoor meer graan nodig is. Tegelijkertijd maken – aan de productiekant – watertekorten en hittegolven het de boeren steeds moeilijker om aan de groeiende vraag te blijven voldoen. Terwijl graan-exporterende landen die uitvoer staken om de eigen voedselprijzen laag te houden, breekt in de importerende landen paniek uit. In reactie kopen ze buiten de eigen landsgrenzen enorme stukken land op om daar voor eigen gebruik voedsel te verbouwen. De ’landrush’ is begonnen. Zou voedselvoorziening onze Achilleshiel kunnen worden, zoals dat ook gold voor vele beschavingen voor ons?

Lester R. Brown, een van de vooraanstaande milieukundigen van onze tijd, legt uit waarom het klem loopt in de wereldvoedselvoorziening en wat we eraan moeten doen.

“Lester Brown is een van de pioniers in mondiaal milieudenken” volgens E.O. Wilson

“Eén van ‘s werelds meest invloedrijke denkers”, aldus Washington Post

€ 15,00 | 144 pag. | paperback | 2012| ISBN 978-90-78171-17-1

 

LEGOlisering van de bouw
– Industrieel maatwerk in een snel veranderende wereld
Hennes de Ridder

Industrieel vervaardigd maatwerk. Het lijkt een onverenigbare tegenstelling. Toch vormt het de oplossing voor de bouwsector die in ontwikkeling enorm achterloopt. Want kijk – ter vergelijking – bijvoorbeeld naar auto’s, computers, televisies en vliegtuigen: ze zijn het resultaat van decennia aan geaccumuleerde kennis en ervaring. De vorm ervan verandert steeds en de prestaties verbeteren voortdurend, maar hun structuur is nog steeds dezelfde en de doorontwikkelde, verbeterde onderdelen worden vervolgens in serie geproduceerd. De bouw daarentegen werkt nog altijd sterk ambachtelijk. Alsof het erom gaat het wiel telkens opnieuw uit te vinden.

Prof. Dr. Ir. Hennes de Ridder bepleit in dit boek daarom de ‘LEGOlisering’ van de bouw: wanneer de bouw voortaan industrieel maatwerk maakt, bouwwerken evolutionair ontwikkelt op basis van reeds gerealiseerde bouwwerken en gemakkelijk aanpasbaar maakt voor veranderend gebruik, dan kunnen de prestaties van de sector enorm verbeteren.

Dit boek beschrijft de nieuwe bouwsector in 50 kenmerkende karakteristieken – die ter verduidelijking worden afgezet tegen de huidige, bijna volledig tegengestelde aanpak. Het boek schetst daarmee een totale omwenteling van de bouw, die verrassend eenvoudig in werking gezet kan worden en die niets kost maar zeer veel oplevert.

€ 35,00 | 220 pag | paperback | 2011| ISBN/EAN : 978-90-78171-15-7

 

We kunnen nog kiezen
– Plan voor een eerlijke en schone wereld
Lester R. Brown

We zien ons geplaatst voor zaken van een bijna overweldigende complexiteit en ongekende urgentie. Het is de uitdaging om mondiaal te denken en strategieën te ontwikkelen om milieuverwoesting en ineenstorting van de economie te voorkomen. De vraag is: kunnen we van koers veranderen voordat we de rand van de afgrond bereiken?

Lester R. Brown, voorzitter van het Earth Policy Institute, kijkt met de blik van een milieukundige naar onze economische toekomst en ontvouwt een plan om een crash van onze beschaving te voorkomen. Hij legt in dit boek (oorspr. titel: ‘World on the edge’) de nadruk op vier grote kwesties die we moeten aanpakken voor een betere toekomst: drastisch snijden in de wereldwijde emissies van broeikasgassen; stabilisatie van de omvang van de wereldbevolking; bestrijding van armoede; en herstel van de diverse natuurlijke rijkdommen op aarde.

“Het beste boek over milieu dat ik ooit heb gelezen.” – Chris Swan, Financial Times

“Hij weet een gecompliceerd onderwerp voor de gemiddelde lezer toegankelijk te maken.” — Katharine Salant, Washington Post

“Een angstaanjagend beeld. Maar het boek biedt ook een uitweg.” Clare Short, Brits parlementslid

€ 25,00 | 224 pag | paperback | 2011| ISBN/EAN 978 90 78171 14 0

 

Hoe kook ik een ei?
Ad van Wijk

Verrassend optimistisch. Zo ziet onze energietoekomst eruit in de ogen van Ad van Wijk. Een kwart eeuw geleden stond hij als mede-oprichter en CEO aan de basis van Econcern, dat uitgroeide tot het grootste Nederlandse duurzame-energiebedrijf. In ‘Hoe kook ik een ei?’ is het hem gelukt om beknopt en bijzonder leesbaar een heel nieuwe kijk op energie te presenteren.

De optimistische visie heeft de schijn tegen: want wat dan te denken van stijgende kosten van fossiele brandstoffen, uitputting, gezondheidsproblemen en afhankelijkheid van onplezierige regimes?

Wie de sombere bril afzet en bereid is om met frisse blik naar het fenomeen ‘energie’ te kijken, krijgt ineens een heel ander beeld. Dan blijkt dat schone duurzame energie voor iedereen, over de hele wereld, wel degelijk haalbaar en betaalbaar is. En veel, veel sneller dan velen denken, Van Wijk presenteert zijn kijk op energie vaak aan de hand van letterlijk huis-, tuin- en keukenvoorbeelden. De titel van het boek is dan ook niet toevallig.

Verrassend optimistisch, maar ook verrassend realistisch!

€ 9,90 | paperback | 2010 | 15 x 21 cm |ISBN 978-90-78171-13-3

 

Hard Rain
– Onze frontale botsing met de natuur
Mark Edwards

‘Hard Rain’ laat de rauwe werkelijkheid zien van grondstofverspilling, armoede, bevolkingsgroei, vervuiling, natuurvernietiging en klimaatverandering. Alle premiers en presidenten ter wereld hebben een exemplaar van Hard Rain ontvangen, met een aansporing om de samenhang tussen al deze elementen te onderkennen en er iets aan te doen..

“Raakt recht in het hart. Ontroerend en aangrijpend. Briljante combinatie van de oertekst van Dylan en de ene na de andere onwaarschijnlijke foto, die de toeschouwer toeschreeuwen: Doe iets!” (Pieter Winsemius)

€ 15 | 168 pag | paperback | 2009 | isbn 978 90 78171 10 2

 

Zes Graden
Mark Lynas

Hoe warmer het wordt op aarde, hoe groter de effecten op onze leefomgeving. Hoe groot zijn de negatieve effecten die we van klimaatverandering willen accepteren? En wat hebben we er voor over om ze te beperken?

Mark Lynas bespreekt in het boek op een heel systematische manier de reacties van grote leefsystemen – het tropisch regenwoud, de oceanen, de woestijnen – op veranderingen in temperatuur, vocht en CO2-concentraties in de atmosfeer. Op dit moment bestaat er al een temperatuurverhoging ten opzichte van het pre-industriële tijdperk van bijna 1 °C. Tot 2 à 3 °C blijft het nog mogelijk om met menselijk handelen – bijvoorbeeld het verminderen van de CO2-uitstoot – de ontwikkeling een halt toe te roepen. Boven deze grens zijn de terugkoppelingen in de atmosfeer zodanig dat een temperatuurverhoging zelf zorgt voor verdere opwarming.

Als gevolg van deze opwarming en verandering van weertypen neemt het voor mensen leefbare oppervlakte op aarde sterk af. Daardoor zal een enorme volksverhuizing op gang komen en zal voor veel mensen (en dieren) geen plaats meer zijn op aarde.

€ 7,50 | 360 pag | paperback | 2008 | isbn 978 90 6224 476 8

 

De laatste generatie
Fred Pearce

Duizenden jaren lang had de mensheid plezier van een stabiel en betrouwbaar klimaat. Volgens Fred Pearce is onze generatie de laatste die dat voorrecht geniet. Hij laat zien dat in het verleden ons klimaat in zeer korte tijd kon veranderen van polair naar tropisch, en dat de huidige ontwikkelingen niet veel goeds voorspellen.

In ‘De laatste generatie’ geeft Pearce een integraal beeld van de kennis over het klimaat. Hij combineert onderzoeken in uiteenlopende wetenschappelijke velden, en geeft de lezer onder andere inzicht in de stijging van het percentage kooldioxide, het smelten van de ijskappen, de klimatologische bedreigingen van de regenwouden, de oorzaken en invloeden van el niño’s, de methaanemissies uit de smeltende permafrost en oceanen, de verzuring van het zeewater en wat dat allemaal betekent voor het leven op aarde.

Een lezenswaardig boek voor iedereen die wil weten wat er aan het veranderen is, en welke gevolgen dat heeft voor de toekomst.

€ 5 | 360 pag | paperback | 2007 | isbn 978 90 6224 474 4

 

Een ongemakkelijke waarheid
Al Gore

Vertaald en uitgegeven op initiatief van MGMC

De klassieker! Het boek dat bij verschijning het klimaatprobleem in een klap top of mind maakte. Al Gore, oud vice–president van de VS, geeft een aantrekkelijk geschreven, heldere uiteenzetting van de schokkende waarheid over klimaatverandering. Uitstekend geïllustreerd met talrijke foto’s en ander beeldmateriaal draagt hij op begrijpelijke wijze een schat aan wetenschappelijke informatie aan. Bovendien legt hij met persoonlijke anekdotes en observaties uit hoe het broeikaseffect een centraal thema in zijn leven is geworden. Al Gore toont in zijn boek welsprekend en overtuigend aan dat het broeikaseffect meer is dan een kwestie die alleen wetenschappers of politici aangaat: het is een morele kwestie. Met zijn allen dragen we de verantwoordelijkheid om klimaatverandering te stoppen.

€ 25 | 328 pag | paperback | 2006 | isbn 978 90 2907 867 2

 


Wilt u gebruikmaken van deze actie?

Ga naar de uitgever http://www.mgmc.nl/boeken-tijdschriften.htm op de website van mauritsgroen•mgmc. Bij afrekening in de webshop gebruikt u uw kortingscode.

Heeft u een abonnement op MilieuCompleet?
Als u bent ingelogd ziet u bij dit aanbod automatisch ook uw kortingscode.

Nog geen abonnement op MilieuCompleet?
Meld u aan, ontvang uw logingegevens, en profiteer daarna met uw kortingscode.

Direct abonneren