Berghauser Pont

Berghauser Pont biedt bestuurders, beleidsmakers en advocaten toegang tot actuele, onafhankelijke informatie via haar kennisportals, boeken en cursussen.

Website: https://berghauserpont.nl 

Het MilieuCompleet kortingsaanbod

Abonnees krijgen 10% korting op de onderstaande boeken binnen de vakgebieden Milieu en Omgevingswet van Berghauser Pont


Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting

Met Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting vindt u in één boek de meest actuele tekstvoorstellen van de Omgevingswet, de vier uitvoerings-AMvB’s, het overgangsrecht en de relevante artikelen van de Wet op de economische delicten. Elk artikel wordt gevolgd door een artikelsgewijze toelichting uit de parlementaire geschiedenis, zodat in één oogopslag duidelijk is wat de wetgever precies heeft bedoeld.

Bestellen bij Berghauser Pont


Werken met de Omgevingswet

Werken met de Omgevingswet: Praktische handleiding met tips voor implementatie (tweede druk) geeft een helder inzicht in de doelstellingen en de instrumenten van de wet, de relevante aanvullende wetgeving, het Digitaal Stelsel Omgevingswet en gevolgen van de wet voor de praktijk. Daarbij worden handreikingen gegeven hoe tot een goede implementatie van de Omgevingswet kan worden gekomen.

Bestellen bij Berghauser Pont

 

Werken met de omgevingsvisie

Werken met de omgevingsvisie: visievorming onder de Omgevingswet biedt een praktische handleiding voor het opstellen van zo’n visie. Het gaat hierbij niet alleen over de omgevingsvisie, maar over visievorming in het algemeen. Een deel van de visievorming zal namelijk plaatshebben in het ‘omgevingsplan’ en het ‘programma’.

Bestellen bij Berghauser Pont


Handboek Milieurecht

Het Handboek Milieurecht (vierde druk) beoogt in twee delen inzicht te bieden in de belangrijkste onderdelen van het milieubestuursrecht en haar praktijk. Zowel de beginner als de ervaren geïnteresseerde wordt aan de hand van zijn heldere opzet meegenomen in het milieurecht.

Bestellen bij Berghauser Pont

Handboek Afvalstoffenrecht

In het Handboek Afvalstoffenrecht wordt de relevante wet- en regelgeving overzichtelijk gepresenteerd en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie.

Relevante definities worden benoemd, toegelicht en in de juiste context geplaatst.

In het handboek wordt ingegaan op de Europese richtlijnen en verordeningen, de nationale afvalstoffenwet- en regelgeving en het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). Uiteraard wordt ingegaan op bedrijven (inrichtingen) die afvalstoffen op- en overslaan, be- of verwerken of verwijderen (Activiteitenbesluit milieubeheer, omgevingsvergunningen milieu).

Bestellen bij Berghauser Pont


Handboek Bodembeschermingsrecht

In het Handboek Bodembeschermingsrecht wordt een volledig overzicht gegeven van de op dit moment relevante wet- en regelgeving van het bodembeschermingsrecht, hun praktische toepassingen en jurisprudentie. Om de juridische betekenis te verduidelijken worden ook de bijbehorende technische begrippen en bodemkundige processen toegelicht.

Bestellen bij Berghauser Pont


Asbest, toezicht en handhaving

Asbest, Toezicht en Handhaving (derde druk) biedt een actueel en alomvattend juridisch overzicht van de asbestgerelateerde wet- en regelgeving. Deze derde, herziene druk geeft een helder overzicht van het bestuursrechtelijk kader en van alle (nieuwe) relevante jurisprudentie, bovendien zijn verschillende hoofdstukken uitgebreid om zodoende een nog vollediger overzicht te kunnen neerzetten.

Bestellen bij Berghauser Pont


Luchtkwaliteit en omgeving

In Luchtkwaliteit en omgeving wordt inzicht geboden in de wijze waarop de normen voor luchtkwaliteit doorwerken in ruimtelijke plannen.

Er wordt een helder toetsingskader geboden bij het opstellen en toetsen van ruimtelijke plannen en er wordt een overzicht geboden van verschillende handreikingen en beleidsdocumenten die een rol spelen bij de toets of een plan.

Bestellen bij Berghauser Pont


Externe Veiligheid en Ruimte

In de uitgave Externe Veiligheid en Ruimte wordt de verbrokkelde regelgeving op het gebied van externe veiligheid uitvoerig in kaart gebracht. Het boek biedt een handreiking om de overgangsfase tussen het huidige wettelijke kader voor externe veiligheid en het nieuwe systeem onder de Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking zal treden, te overbruggen.

Bestellen bij Berghauser Pont

 


Wilt u gebruikmaken van deze actie?

Bij de boeken vindt u de links naar de website van Berghauser Pont.
Bij afrekening in de webshop gebruikt u uw kortingscode.

 

Heeft u een abonnement op MilieuCompleet?
Als u bent ingelogd ziet u bij dit aanbod automatisch ook uw kortingscode.

Nog geen abonnement op MilieuCompleet?
Meld u aan, ontvang uw logingegevens, en profiteer daarna met uw kortingscode.

Direct abonneren