Toogdag voor de Wadden samen

  0
  13
  Datum: 20 juni 2022
  Tijd: 00:00 - 00:00
  Locatie: Delfzijl

  De opwarming van de aarde en de daarmee gepaard gaande stijging van de zeespiegel dwingen ons op korte termijn na te denken over onze waddenkust. Hoe gaan we de dijken ophogen en verzwaren? Zijn er vernieuwende dijkconcepten mogelijk? En hoe kunnen we de harde scheiding tussen land en zee zachter maken, nieuwe natuur en landbouw een kans geven en daarmee meer recht doen aan de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee?

  De toogdag heeft dit keer als thema Kusten van de toekomst en vindt op maandag 20 juni plaats in Delfzijl. De dag zal worden bijgewoond door de ministers C. van der Wal (Natuur en Stikstof), M. Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en R. Jetten (Klimaat). Tijdens de toogdag zal waarschijnlijk ook het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021 – 2026 worden vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg Waddengebied. Het uitvoeringsprogramma vloeit voort uit de Agenda voor het Waddengebied 2050, dat tijdens de vorige toogdag is gepresenteerd. In deze Waddenagenda is onder regie van het Rijk samen met decentrale overheden en maatschappelijke organisaties de koers voor het Waddengebied uitgezet voor de komende dertig jaar op tal van beleidsterreinen. Eén van de grote uitdagingen is klimaatverandering en hoe we daar mee om moeten gaan.

  In de middaguren is er voor deelnemers de mogelijkheid om innovatieve dijkconcepten en nieuwe vormen van kustontwikkeling te bezoeken langs de waddenkust van Noordoost Groningen. Deze projecten maken deel uit van het meerjarig programma Eems-Dollard 2050.