Symposium Investeren in het Waddengebied

  0
  107
  Datum: 9 februari 2023
  Gehele dag evenement

  Op donderdag 9 februari organiseert het Investeringskader Waddengebied (IKW) in De IJsherberg in Dokkum het symposium Investeren in het Waddengebied. Op dit symposium staan de dynamische ontwikkelingen in het Waddengebied centraal. Het IKW nodigt u uit om op het symposium nieuwe ontwikkelingen te delen, mee te denken aan oplossingen voor grote uitdagingen en de samenwerking te versterken. Samen investeren in het Waddengebied, dat is nodig om de balans tussen natuur en economie in het Waddengebied ook in de toekomst te verzekeren.

  Het symposium start in de ochtend met een introductie van het IKW door de voorzitter van de Stuurgroep Waddenprovincies, gedeputeerde Avine Fokkens (provincie Fryslân). Daarna volgt een plenaire lezing van Erik Wagener van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Verder zijn er interviews en paneldiscussies met deskundigen en vertegenwoordigers van o.a. wetterskip Fryslân, waterschap Hunze en Aa’s, de programmaleider van het voorbeeldproject Eems Dollard in Balans, Cees Loggen, gedeputeerde Noord-Holland, Johan Hamster, gedeputeerde Groningen, burgemeester Michiel Uitdehaag van Texel, wethouders Stefan van Keijzerswaard, van gemeente het Hoge Land en Rebecca Slijver van Noardeast Fryslân, Harm Post van de gezamenlijke Waddenzeehavens en Martin Cnossen van Visit Wadden. De middag staat in het teken van de programma’s en projecten die met steun van het IKW tot stand zijn gekomen of nog in ontwikkeling zijn. Er zijn inspirerende pitches en een bruisende projectenmarkt.

  Lees verder >