Kennismiddag Haal het groen uit de bubbel

  0
  52
  Datum: 7 februari 2023
  Tijd: 12:30 - 17:00
  Vergroenen van steden en dorpen heeft de wind mee, omdat het allerlei grote voordelen heeft voor onze leefomgeving en om deze ook op de langere termijn aantrekkelijk te houden. Maar hoe krijg je bewoners en andere belanghebbenden daarin mee? En hoe kun je met investeren in groen meerdere doelen realiseren? Daarover gaat deze middag, met als motto: haal groen uit de bubbel.

  We zijn deze middag te gast in Den Haag, in wijkpark Cromvliet. Den Haag heeft twee keer op een rij het NK tegelwippen gewonnen en wijkpark Cromvliet is eerder dit jaar bekroond met de Steenbreektrofee 2022. De jury van deze prijs was vooral onder de indruk van de volgende aspecten:

  Bij de herinrichting ging de aandacht uit naar het versterken van de sociale en fysieke leefbaarheid;
  De kwaliteit van de buitenruimte was in de loop der jaren achteruitgegaan en deze is tijdens de herstructurering omgevormd tot een aangename leefruimte. Het park is daarmee klimaatbestendig ingericht, waarbij de Urban Waterbuffer voor het eerst in de openbare ruimte is toegepast;
  Participatie, het actief betrekken van bewoners bij het vergroenen en klimaatadaptief inrichten van de ruimte, was hét vertrekpunt. Waarbij de vraag is: hoe heeft de gemeente dit gedaan? Wat zijn de leerpunten? De ervaring leert: ‘Haal groen uit de bubbel’?

   

  Drie opgaven
  Het interessante aan de transformatie van dit park is dat er slim en effectief gebruik is gemaakt van de diverse opgaven die er lagen: het wijkpark aantrekkelijker, leefbaarder én klimaatbestendig maken. Met de herinrichting kan de schade door wateroverlast, hitte en droogte beperkt blijven en is er ongeveer 2.000 vierkante meter extra groen toegevoegd. Om dat te kunnen realiseren zijn de straten versmald en is een deel van de stoep vervangen door plantvakken. Bewoners worden gestimuleerd om hun tuinen te vergroenen en om regenwater in regentonnen op te vangen.

  Bubbel
  Belangrijk is een goed gezamenlijk verhaal en bewoners en ander stakeholders van begin aan te betrekken bij het veraangenamen van hun straat en wijk. Zo krijg je iedereen mee in het beleid om te vergroenen, voor meer biodiversiteit en klimaatadaptatie, zegt Wiebke Klemm, projectleider ‘Nature Smart Cities’ van Gemeente Den Haag. “Dit klinkt eenvoudiger dan het is. Het is een heel proces geweest, ook omdat je bij alle stakeholders met een hele diverse groep aan mensen te maken hebt. Door de brede effecten van groen te benomen (ecosysteemdiensten) wordt groen een middel i.p.v. het einddoel. Zo halen we groen uit de bubbel en benoemen we de meerwaarde die groen heeft voor verschillende partijen. Op basis hiervan is ook het Nature Smart Cities Business model ontwikkeld.

  Wat leren we?

  Verschillende opgaven in een stedelijke herinrichting bij elkaar brengen als het gaat om vergroening, versterken van de biodiversiteit, maatregelen aandragen voor klimaatverandering, leefbaarheid versterken en onderlinge contacten tussen bewoners versterken.
  Hoe je bewoners actief en effectief bij de opgaven betrekt.
  Hoe je naast bewoners ook andere partijen bij de opgaven betrekt; denk aan woningbouwcorporaties.

   

  Programma

  12.30 uur Inloop
  13.00 uur Welkom door wethouder Arjan Kapteijns, Wethouder voor duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie
  13.15 – 14.15 uur Overkoepelend verhaal door Wiebke Klemm van de gemeente Den Haag (expert Duurzame Leefomgeving en projectleider Nature Smart Cities) over klimaatadaptatie in de stad als het gaat om beleid en participatie, toegespitst op de herinrichting van Wijkpark Cromvliet.

  Samenwerking met bewoners in bewonerspanel in het wijkpark door Jurienne Hollaar (wijkmakelaar van Coalitie Laak).

  Reflectie vanuit Duurzaam Den Haag door Edwin Cornelissen (trekker operatie Steenbreek) vanuit hun ervaring hoe zij samen met bewoners werken aan de vergroening van de stad.

  14.15 – 14.30 uur Pauze
  14.30 – 16.00 uur Rondleiding door Wijkpark Cromvliet
  16.00 – 16.30 uur Borrel en einde

   

  De bijeenkomst wordt geleid door Marcel Bayer hoofdredacteur van ROm/Stadszaken.

  Datum: 7 februari 2023
  Tijdstip: 12.30 tot 17.00 uur
  Kosten:

  € 99,- voor abonnee’s van het vakblad Groen en deelnemers van Stichting Steenbreek
  € 149,- voor niet abonnee’s en niet-deelnemers van Stichting Steenbreek

   

  Aanmelden >