Kennisdag over Gezonde, groene stad.

  0
  8
  Datum: 21 juni 2022
  Tijd: 00:00 - 00:00
  Locatie: Villa Jongerius in Utrecht

  Zorg over het klimaat en de leefbaarheid zijn aanleidingen voor gemeenten om de stedelijke omgeving te vergroenen. Vergroening levert ook een bijdrage aan klimaatoplossingen en draagt bij aan de biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Daarnaast, en zeker zo belangrijk, heeft de hoeveelheid natuur invloed op onze mentale & fysieke gezondheid en kan het ons sociale welbevinden positief beïnvloeden. Kortom: vergroening sluit aan bij de urgente opgaven waar overheden momenteel voor staan. Maar de beperkte ruimte in de stad en de verdichtingsopgave kan de haalbaarheid van die ambities in de weg staan.

  Wat leer je?

  Belangrijke vraag is ook: hoe breng je de opgaven uit de domeinen groen, gezondheid en sociaal bij elkaar en hoe pas je dit vervolgens toe in het ontwerp? Tijdens deze kennisbijeenkomst nemen de diverse experts uit deze vakgebieden u mee in deze opgaven. En bieden ze handvatten voor oplossingen.

  Programma

  9.30 Inloop
  10.00 Hans Dekker, landschapsarchitect en auteur special Groen Kapitaal
  10.30 Jaap Toet, epidemioloog van de gemeente Utrecht
  11.00 Pauze
  11.20 Jan Janse, bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL)
  12.15 lunch
  13.30 Jeroen Schenkels over de groenambities die de gemeente Utrecht heeft
  13.45 Rondleiding i.s.m. Food for good.
  15.00 Discussie / terugkoppeling
  15.30 Borrel en afsluiting
  Dagvoorzitter Marcel Bayer, hoofdredacteur ROM

  De bijeenkomst wordt gehouden in Villa Jongerius in Utrecht, op loopafstand van het Centraal Station.