Kennisbijeenkomst Natuurinclusieve en Hittebestendige Stad

  0
  31
  Datum: 23 november 2023
  Tijd: 10:30 - 15:00

  De leefbaarheid van steden wereldwijd wordt bedreigd door de voorspelde toename van hittegolven en het ontbreken van een duidelijk overzicht van waar actie moet worden ondernomen om dit aan te pakken. Hittestress schaadt vitale stedelijke functies, treft de lokale economie en brengt risico’s voor de gezondheid van burgers met zich mee.

  In het project Cool Towns werkten onderzoekers samen met gemeenten en regio’s om de stedelijke hittestress in negen Noordwest-Europese steden te modelleren, kwetsbaarheden op te sporen en ter plaatse het thermisch comfort van bewoners en de effectiviteit van maatregelen te meten. Lees voor meer informatie The Urban Heat Atlas

  Tijdens deze bijeenkomst nemen wij u mee naar de bevindingen van 4 jaar onderzoek naar hittestress in Europese steden.

  Daarna gaan we in op het belang van natuurinclusieve gebiedsontwikkeling met het gebruik van biobased bouwmaterialen en het natuurlijk vergroenen van het stedelijk leefgebied. Dit is cruciaal om biodiversiteitsverlies en klimaatverandering tegen te gaan en de leefbaarheid van stedelijke gebieden te verbeteren. Het beperkt zich nu nog te vaak tot het toevoegen van nestkasten en bijenhotels in plaats van bijbehorende stedelijke natuur te ontwikkelen. Hoe pakken Europese steden de transitie naar natuurinclusief aan en van welke voorbeeldprojecten in Nederland en het buitenland kunnen we leren?

   In het tweejarig project Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling wordt door 4 hogescholen in samenwerking met de praktijk hier onderzoek naar gedaan. Na een jaar is het tijd om de balans op te maken en de eerste resultaten te delen. Meer informatie hierover lees dit artikel

  Lees verder >