Congres Duurzaamheid 2020 – Vaart maken met de energietransitie

  0
  12

  Datum: 15 juni 2020

  Tijd: 10.00 - 17.00 uur

  Gemeenten staan aan de lat voor de energietransitie. Om vaart te maken is samenwerking met allerhande partijen vereist. Hoe kunnen gemeenten profiteren van regionale energiestrategieën? Over welke kennis beschikt de markt? Hoe creëer je draagvlak onder bewoners?

  Vragen die worden beantwoord op het Binnenlands Bestuur congres Vaart maken met de energietransitie, op 15 juni in Fygi, Zeist.

  Daarnaast worden in een dozijn workshops lokale best practices op het gebied van de energietransitie uit de doeken gedaan.  

  10:00 – 10:10

  Opening door Martin Hendriksma, redacteur ruimte en milieu Binnenlands Bestuur

  10:10 – 10:35

  Energietransitie: balanceren tussen snelheid, draagvlak en ambitie
  Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën, geeft de laatste stand van zaken: hoe werken overheden in dertig regio’s samen met maatschappelijke partners en inwoners aan de Regionale Energiestrategie? Hoe zorgen we ervoor dat we (inwoners, bedrijven, overheden) de ambities van 2030 en 2050 stapsgewijs realiseren? Wat is daar voor nodig? Hoe gaan regio’s om met de opgaven voor elektriciteit en warmte? Welke kansen zien ze en wat zijn uitdagingen?

  10:35 – 11:00

  Betrek de markt bij het lokale energiebeleid  
  Hoe krijg je betaalbare en schone energie binnen een gemeente op de juiste plek? Het bedrijfsleven heeft kennis en middelen, de gemeente de plannen. Marjan van Loon, president-directeur van Shell, vertelt hoe markt en overheid nog beter van elkaar kunnen profiteren.

  11:00 – 11:30

  Pauze

  11:30 – 12:30

  Workshops – ronde 1

  12:30 – 13:20

  Lunch

  13:20 – 13:45

  Hoe kan VIVET de gemeenten helpen bij de lokale energietransitie?
  Juiste data helpt gemeenten vooruit bij de energietransitie. In het project VIVET (Verbetering Informatie Voorziening Energie Transitie) werken het CBS, het Kadaster, het Planbureau voor de Leefomgeving, RVO.nl en Rijkswaterstaat nauw samen. Projectleider Marja Exterkate vertelt welke info uit het project voor gemeenten beschikbaar komt.

  13:45 – 14:10

  Hoe krijg je de burger van zijn gas?
  De energietransitie lijkt de burger vooral rompslomp en een – vooralsnog – nauwelijks lagere energierekening op te leveren. Hoe krijg je bewoners van een toch van het gas af? Anke van Hal, hoogleraar sustainable building aan Nyenrode Business Universiteit, vertelt over hoe je bewoners, ook die van kwetsbare wijken, enthousiast kunt krijgen krijgt door de energietransitie als vliegwiel te gebruiken voor de leefbaarheidsopgave.

  14:10 – 15:10

  Workshops – ronde 2

  15:10 – 15:20

  Pauze

  15:20 – 16:20

  Workshops – ronde 3

  16:20 – 17:00

  Evaluatie en netwerkborrel

  Lees verder >