CircuLaw: Regelgeving voor een circulaire economie

  0
  156
  Datum: 8 februari 2023
  Tijd: 10:00 - 11:30

  Tijdens de lancering van CircuLaw, een online juridisch platform dat overheden helpt in het meer en beter toepassen van wet- en regelgeving, wordt met experts vanuit overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten gesproken over de cruciale rol van ‘activerende regelgeving’ in de transitie naar een circulaire economie. Hoe kan beter gebruik van regelgeving leiden tot versnelling en opschaling?

  Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving en de Reflectiegroep Circulaire Economie is meer ‘drang en dwang’ nodig om naar een volgende fase in de circulaire economie te gaan. Alleen zo kan de trend van toenemend materiaalgebruik worden doorbroken, en kunnen circulaire doelstellingen worden gehaald. Ook circulaire koplopers geven aan dat zij graag zien dat meer circulaire eisen aan de hele markt worden gesteld, zodat zij met hun circulaire producten en diensten in het voordeel worden gesteld ten opzichte van concurrenten die nog een duurzaamheidsslag moeten maken. Tegelijk zien we dat overheden op alle niveaus moeite hebben in het toepassen van wet- en regelgeving: uit een recent onderzoek, waarbij de toepassing van meer dan 2500 circulaire beleidsinstrumenten onder de loep werd genomen, bleek dat bij nog geen 2% van deze instrumenten sprake was van ‘dwang & drang’. In dit programma, georganiseerd door de Gemeente Amsterdam en Dark Matter Laboratories, komen we erachter hoe dit komt. Centraal daarbij staat de feestelijke lancering van CircuLaw, het nieuwe juridische kennisplatform waarmee overheden meer en beter gebruik kunnen gaan maken van wet- en regelgeving.

  Aanmelden
  Je kunt dit programma alleen online bekijken. Klik hier om je aan te melden.

  Sprekers
  Zita Pels
  Wethouder Gemeente Amsterdam
  Rene Koop
  Programma Manager & Teamleider Circulaire Economie, Gemeente Amsterdam
  Joost Beunderman
  Directeur Dark Matter Labs
  Nathan de Groot
  Dagvoorzitter
  Marlon Boeve
  Hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling TU Delft, Universitair Docent Omgevingsrecht Universiteit Utrecht
  Arjan Hassing
  Projectleider CircuLaw, Gemeente Amsterdam
  Romy Snijders
  Strategy Lead CircuLaw, Dark Matter Labs
  Michel Baars
  Directeur New Horizon

  Bron: CIC