Aanpakken koelte verrijkt de energietransitie

  0
  3
  Datum: 16 september 2022
  Tijd: 10:00 - 11:30
  Locatie: Online via Zoom

  In 2018 noemde het Internationaal Energie-Agentschap koeling een kritieke blinde vlek in het klimaatdebat (bron). Deze boodschap lijkt nog onvoldoende doorgedrongen tot gemeenten: zowel uit een enquête onder gemeenten, als een inventarisatie van de Transitievisies Warmte laat zien dat koeling nog niet volwaardig meetelt in het klimaatbeleid en de energietransitie. Wij stellen dat koelte de energietransitie juist kan verrijken. Tijd dus om in gesprek te gaan over de (on)mogelijkheden en voorbeelden te delen. Een aanpak via deze benadering houdt de energietransitie betaalbaar en vergroot de kwaliteit van de leefomgeving voor bewoners. Hierbij worden de domeinen Gebied, Gebouw en Gebruiker verbonden en bewoners centraal gesteld.