2-daagse cursus: Emissiemetingen volgens SCIOS

  0
  29
  Startdatum: 23 september 2022
  Einddatum: 7 oktober 2022
  Tijd: 08:45 - 17:00
  Locatie: Den Bosch

  In 2022 zal deze VVM opleiding met VVM docenten op de locatie Parkstad in Den Bosch worden gegeven. Aanmelden bij Parkstad.

  In het Activiteitenbesluit is opgenomen dat emissiemetingen mogen worden uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria en SCIOS scope 6 gecertificeerde bedrijven. Het technisch document 8 dat als basis dient voor de SCIOS certificering, is hiervoor aangepast aan de vereisten in de regelgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat de werkwijzen zijn afgestemd op de geldende Europese meetnormen. Daarnaast moeten inspecteurs die emissiemetingen uitvoeren een opleiding volgen.

  Deze cursus geeft de inspectiebedrijven de mogelijkheid om aan deze verplichting uit het Activiteitenbesluit te voldoen. In 2 dagen worden de verschillende aspecten van emissiemetingen, zoals het nemen van representatieve rookgasmonsters en de daarop volgende analyse en verwerking van de analyseresultaten, uitgelegd.

  De cursus kan worden afgesloten met een examen bij van Empel en Parkstad Opleidingen.

  De cursus is bestemd voor degenen die nu of in de toekomst belast zijn met het uitvoeren van emissiemetingen.

  Cursusdagen: vrijdag 23 september en 7 oktober 2022