Agenda

Tijdens de Buitengewone ALV (BALV) op 29 november wordt het Klimaatakkoord ter besluitvorming voorgelegd aan gemeenten. Hierop vooruitlopend organiseert de VNG een landelijke bijeenkomst. Er zijn twee sessies: ’s middags voor ambtenaren en ’s avonds voor bestuurders (college en raad). Lees verder >  VNG-nieuws: ‘VNG met leden in gesprek over Klimaatakkoord’ (17 juli 2019) VNG-pagina Klimaatakkoord […]

Circular Economy Lab 21: Circulaire gebiedsontwikkeling

Datum: 2 december 2019

Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur

Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Er zijn al mooie voorbeelden van circulaire gebiedsontwikkeling te vinden op verschillende plaatsen in Nederland. Maar wat verstaan we eigenlijk onder circulaire gebiedsontwikkeling, wat is de meerwaarde hiervan en waarom zou het nadrukkelijker in ruimtelijke ontwikkeling meegenomen moeten worden? Welke drempels komt men tegen in de praktijk? Deze vragen worden beantwoord aan de hand van […]

Grote Klimaatoplossingen Congres

Datum: 3 december 2019

Tijd: 09:00 - 17:30 uur

Op zoek naar tastbare oplossingen voor de klimaatproblematiek Op dinsdag 3 december vindt in het provinciehuis van Noord-Brabant de eerste editie plaats van het Grote Klimaatoplossingen Congres. De naam geeft exact het doel weer: het congres moet actiepunten opleveren voor tastbare oplossingen voor de klimaatproblematiek, wellicht de grootste uitdaging waar we voor staan.    Zet […]

Kick-off plastics in het milieu

Datum: 9 december 2019

Tijd: 12.00 - 16.45

Maandag 9 december 2019 organiseert NEN een informatiebijeenkomst over plastics in het milieu. De bijeenkomst is voor belanghebbende partijen die actief zijn op het gebied van plastics in het milieu. De deelnemers krijgen verschillende inzichten en er zijn discussie- en brainstormsessies. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat plastics overal ter wereld in het milieu terecht komen. […]

Wilt u met uw bedrijf de overgang maken naar een circulaire keten? Kom dan op 10 december 2019 naar het symposium ‘De industrie maakt het circulair!’ bij de Nederlandse Metaalunie in Nieuwegein. De ontwikkeling van kennis en technologie, maar ook het opschalen naar zo veel mogelijk bedrijven zijn de centrale thema’s op dit symposium. Ga […]

Inspiratiesessie ‘Verbreed je ruimtelijke blik op de energietransitie’

Datum: 11 december 2019

Locatie: Provinciehuis Noord-Holland, Haarlem

Hoe kunnen we onze plannen voor opwekking van zonne- en windenergie ruimtelijk inpassen in het landschap? Hoe kunnen we slim omgaan met de regionale energiestrategie in relatie tot het omgevingsbeleid? En hoe kunnen verschillende organisaties – van maatschappelijk tot bedrijfsleven – de kansen van de energietransitie benutten? De Energieregio Noord-Holland Noord en de Energieregio Noord-Holland […]

Landelijke Stoffendag 2019

Datum: 11 december 2019

Tijd: 9.45 uur tot 16.45 uur

Locatie: Reehorst, Ede

Het delen van goede praktijken en kennis over het omgaan met gevaarlijke stoffen staat zoals elk jaar centraal. De dag zal beginnen met twee inspirerende sprekers: Staatssecretaris Tamara van Ark van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en wetenschapper en columnist Rosanne Hertzberger. Deelnemers kunnen voor de rest van het evenement kiezen uit […]

Congres Aardgasvrije Wijken

Datum: 23 januari 2020

Op donderdag 23 januari 2020 organiseert het Programma Aardgasvrije Wijken het eerste Congres Aardgasvrije Wijken. Het congres biedt de meest actuele informatie en inzichten met volop gelegenheid om te netwerken. Over het uitgebreide programma en de locatie volgt binnenkort meer informatie. Op de vernieuwde website van het Programma Aardgasvrije Wijken kunt u zich (pre)registreren voor […]

Duurzaam Gebouwd Congres 2020

Datum: 6 februari 2020

Locatie: De Bonte Wever, Assen

De energietransitie is in volle gang. Er is meer aandacht voor opslag en opwek van duurzame energie en alternatieve vormen van warmtevoorziening. Investeringen in duurzame technologie stijgen, evenals de uitwisseling van energie de inzet van uitwisseling van energie. Naast deze versnelling rondom energie verdwijnt de toepassing van fossiele grondstoffen en werkt de bouw- en vastgoedsector […]

De Nationale Waterstof Dag

Datum: 6 februari 2020

Locatie: WUR, Wageningen

Waterstof is de multitasker van de duurzame energie. Er is behoefte aan meer duurzame electriciteit, warmte en duurzame transportbrandstoffen, echter het elektriciteitsnetwerk loopt, zeker in Flevoland, tegen zijn grenzen aan. Daarnaast is de transportsector en de landbouw is op zoek naar een duurzaam alternatief voor diesel, accu’s gaan hier moeilijk inzetbaar voor. Tenslotte is er […]