Agenda

Partners in Energie-uitdagingen

Datum: 31 januari 2019

De derde editie van het EZK evenement ‘Partners in Energie-uitdagingen’, hét evenement voor bedrijven die werk maken van energiebesparing en duurzame energieopwekking, vindt plaats op 31 januari 2019. “Energiebesparing is niet langer vrijblijvend” stelt Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad. In zijn keynote neemt hij u mee in de actualiteit van het Klimaatakkoord, de nieuwe […]

QM-talk: geloofwaardig communiceren over duurzaamheid

Datum: 31 januari 2019

Tijd: 15.30 uur

Als voedselmerk neem je diverse maatregelen om te verduurzamen. De grote uitdaging is echter om consumenten te overtuigen van de inspanningen die je als producent doet om de duurzaamheid van je producten te verbeteren. Een keurmerk speelt hierbij een belangrijke rol, maar is vaak niet meer voldoende om je als merk echt te onderscheiden. De […]

The Belgian Environmental Economics Day 2019 (BEED) provides an opportunity to researchers in the areas of environmental, resource and ecological economics from universities, university colleges, research institutes and research consultancy firms in Belgium, to present their work. It is an academic meeting open to all interested stakeholders (academics, public servants, consultants, students, …). BEED aims […]

Petcore Europe Conference 2019

Start datum: 6 februari 2019 - Eind datum: 7 februari 2019

Petcore Europe is pleased to announce its annual conference in Brussels from 6-7 February 2019 in the Renaissance Brussels Hotel right in front of the European Parliament. Building up on the success of last year, Petcore Europe is happy to invite to its 2019 conference over two days in a prestigious new venue in the heart of the […]

Circulair bouwen met staal

Datum: 7 februari 2019

Tijd: 10.40 - 11.20

Op recyclingniveau heeft bouwmateriaal staal de cirkel al eeuwenlang gesloten. Alle schroot vindt een tweede leven in stalen balken, buizen en plaat. Ook op productniveau vindt een groot deel na sloop zijn weg direct terug als kolom, ligger, vloer- of geveldeel. Bouwen met Staal ondersteunt diverse initiatieven om hergebruik van materiaal, producten of hele constructies […]

RIONEDdag 2019

Datum: 7 februari 2019

Programma RIONEDdag 2019 09.00 Ontvangst 09.45 Welkom door dagvoorzitter Maarten Bouwhuis 10.00 Mw. drs. Cora van Nieuwenhuizen,  minister van Infrastructuur en Waterstaat 10.45 Pauze 11.15 Parallelsessie 1 Stresstest regen Parallelsessie 2 De oogst van datadelen: 1+1=3 Parallelsessie 3 Linked data in de afvalwaterketen 25 Kennistafels Deel ervaringen met collega’s 12.15 Lunch 13.15 Plenair Rioolinspectie nieuwe stijl Kees Groeneveld (Royal HaskoningDHV)  met […]

Werkseminar Regionale aanpak energietransitie

Datum: 7 februari 2019

Tijd: 13.30 uur

Nu binnenkort het Klimaatakkoord wordt gesloten, moeten gemeenten en provincie concreet aan de slag met de uitwerking. Daarvoor is een regionale visie en strategie onontbeerlijk, die zijn beslag moet krijgen in de Regionale Energiestrategie (RES). Maar hoe kom je tot regionale afspraken, wie zitten er aan tafel en waarover moet het gaan? Tijdens het ROm/Stadszaken-werkseminar ‘Regionale […]

Werkseminar Regionale aanpak energietransitie

Datum: 7 februari 2019

Tijd: 13.30 uur

In december werd het ontwerp van  het Klimaatakkoord gepresenteerd. Gemeenten en provincie moeten aan de slag met de uitwerking. Daarvoor is een regionale visie en strategie onontbeerlijk, die zijn beslag moet krijgen in de Regionale Energiestrategie (RES). Maar hoe kom je tot regionale afspraken, wie zitten er aan tafel en waarover moet het gaan? Tijdens […]

Succesvol beleid en effectieve regelgeving vraagt een goede gerichtheid. Waar vinden we de kennis over die richting, voor een versnelling naar de circulaire economie? Weten we van elkaar hoe we aan die versnelling werken? Hoe signaleren we kansen en belemmeringen? Waar agenderen we de signalen? Deze vragen vormen de rode draad van ‘Ogen en oren […]

Het tiende Duurzaam Gebouwd Congres vindt plaats op 14 februari 2019 en wordt georganiseerd in samenwerking met provincie Friesland. Centraal bij het jubileumcongres staat het invullen van ambities rondom verduurzaming van de gebouwde omgeving in de provincie.  Er is meer aandacht voor opslag en opwek van duurzame energie en alternatieve vormen van warmtevoorziening. Investeringen in […]